ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Για να λάβετε την αποζημίωση, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Γνωμάτευση του οφθαλμιάτρου. (Προσοχή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ένα περιθώριο 30 ημερών για την αγορά οπτικών ειδών. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό περιθώριο, θα χρειαστεί να επιστρέψετε στον οφθαλμίατρο για νέα γνωμάτευση με νέα ημερομηνία.).
 2. Απόδειξη λιανικής πώλησης (που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο σας).
 3. Βεβαίωση του οπτικού.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ :

 1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα ΕΟΠΥΥ- https://eopyy.gov.gr/ .
 2. Επιλέξτε « Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) ».
 3. Συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet ή (αν έχετε) με τους κωδικούς ΦΑΥ  (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη).
 4. Εισάγετε τον ΑΜΚΑ  σας και πατήστε <<Είσοδος>>.
 5. (Αυτό το βήμα εφαρμόζεται αν επισκέπτεστε τη σελίδα για πρώτη φορά) Στα στοιχεία επικοινωνίας σας καταχωρείστε τον email λογαριασμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και την ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας σας. Πατήστε οριστικοποίηση.  
 6. Επιλέξτε την καρτέλα <<Ατομικά Αιτήματα Παροχών>> από το menu.
 7. Επιλέξτε «Υποβολή».
 8. Επιλέξτε «Θέμα Αιτήματος» : «Οπτικά» για την αποζημίωση σας.
 9. Καταχωρήστε τον ταχυδρομικό κώδικα <<ΤΚ>> της κατοικίας σας.
 10. Καταχωρήστε στο πεδίο «ΑΦΟΡΑ» <τον ίδιο> αν πρόκειται για άμεσο μέλος. (Οι έμμεσα ανήλικοι ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «Ανήλικο μέλος χωρίς ΑΦΜ» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και θα εμφανιστούν αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία.
 11. Στο πεδίο IBAN αναγράφετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που επιθυμείτε να αποζημιωθείτε( βασική προϋπόθεση να είστε δικαιούχος).Στο πεδίο ποσό αναγράφετε 100.
 12. Στην στήλη « Στοιχεία Παραπεμπτικού/Γνωμάτευσης » φωτίζουμε-επιλέγουμε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που μας χορήγησε ο οφθαλμίατρος μας και πατάμε το  > έτσι ώστε από την αριστερή στήλη «Διαθέσιμες» να μεταφερθεί στην δεξιά «Επιλεγμένες».
 13. Ανεβάστε πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού). Ανεβάζουμε με το + ένα αρχείο κάθε φορά με την σωστή σειρά από την θέση που τα έχουμε τοποθετήσει στην αρχική προεργασία.
 14. Τσεκάρουμε το τετράγωνο κάτω από το « Αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρώ για πέντε (5) έτη το σύνολο των πρωτοτύπων δικαιολογητικών των ατομικών μου αιτημάτων και να τα προσκομίσω στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, εντός 20 ημερών από την ενημέρωσή μου, οποτεδήποτε μου ζητηθεί.».
 15. Ομοίως το τετράγωνο κάτω από  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου για ψευδή δήλωση, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ατομικά μου στοιχεία, τα αντίγραφα εγγράφων τα οποία συνυποβάλλω με το ηλεκτρονικό μου αίτημα και το αιτούμενο ποσό, είναι αληθή και ορθά.».
 16. Πατάμε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» και περιμένετε να γίνει η επιβεβαίωση.
 17. Μετά την υποβολή του αιτήματος σημειώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να υπερβεί τους 2-3 μήνες.
Επιστροφή στο ιστολόγιο